Home > Algemeen > Organisatie

Organisatie Afdrukken

 Clusterindeling scholen

Clusters

 

Nicole Hanegraaf

Achthoek, Duizendpoot, St. Jan

Gerda van Son

Marcoen, Paulo Freire, Torenschouw

Ad Matheeuwsen

Beiaard, Montessori, Westhoek

Paul van der Mede

Berkenhof, Kameleon

Rob Nagelkerke

Pionier, Meander, Touwbaan

Salo Timmermans

Wissel, Zwaaikom

Theo Vaes

Ontdekking, Rubenshof, Sterrendonk

 

Portefeuilles

Onderwijs

   

Clusterdirecteuren

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebied van CvB

Nicole Hanegraaf

Theo Vaes

Onderwijskwaliteit

Identiteit

Cultuur

Onderwijs gerelateerde projecten en groepen (OOC, NAZ, OTV)

Leiding geven aan betrokken projectmedewerkers

Loek Oomen

 

Bedrijfsvoering en organisatie

   

Clusterdirecteuren

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebied van CvB

Ad Matheeuwsen

Rob Nagelkerke
(Bovenschools Directeur)

 

Financiën

Organisatie en (beleids)planning

Aanbestedingen

Hiërarchisch leiding geven aan medewerkers voorschool

Administratiekantoor

PR

Communicatie

Website

Organisatie DR en BDO

Theo Lauwen

 

Personeel

   

Clusterdirecteuren

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebied van CvB

Paul van der Mede

Salo Timmermans

Personeelsbeleid

(interne) opleiding en OIDS

Arbo

Poortwachtersfunctie

Leiding geven aan personeel structurele vervangingspool en poortwachtersfunctionaris

Loek Oomen